Főoldal

/upload/files/263/dr-ficsor-zsolt-13485.jpg

Tanácsadás igazságügyi orvosi kérdésekben a fogászat, szájsebészet és az implantológia területén.

Dr. Ficsor Zsolt

Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.

 

kapcsolatfelvétel

 


 

1994-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán Budapesten. 1996-ban Fog és Szájbetegségek szakorvosa, 2007-ben Europai Akkreditált Fogszakorvosi címet szerzett. Hosszabb időt töltött állami betegellátásban, külföldi klinikákon tudását gyarapítandó. Jelenleg az általános fogászattal, ezen belül kiemelten esztétikai restaurációkkal készült fogpótlásokkal, implantációs fogmüvekkel foglalkozik. Rendszeres résztvevője külföldi és hazai továbbképzéseknek. 2000-ben szerzett jogi másoddiplomát szerzett. Azóta foglalkozik a fogászatban felmerülő jogi kérdések tisztázásával,először a SOTE Igazságügyi Orvostani Intézetében,majd regisztrált szakértőként. 2002-ben kapta meg független szakértői akkreditációját az Igazságügyi Minisztérium előterjesztése nyomán. Tagja a Magyar Esztétikai, Ír, Spanyol Orvosi és a Budapesti Szakértői Kamaráknak.

 

Fogorvosi, szájsebészeti, implantológiai munkával (fogpótlások, implantátumok, műtétek stb.) kapcsolatos vitás ügyben hivatalosan elfogadott igazságügyi orvosi szakértői vélemény elkészítése.

 

 • hivatalos szakértői vélemény megkérése akár a fogászati szolgáltató akár a páciens részére
 • peren kivüli megegyezés keretében hivatalos formában vélemény adása
 • polgári peres eljárásban vagy az orvosi vagy a páciensi oldalról ügyvédi képviselet menedzselése
 • bíróság megkeresése polgári és büntető peres ügyben, vagy a rendőrség, nyomozóhatóság megkeresése alapján.
 • meglevő más vitatott szakvéleménnyel kapcsolatos állásfoglalás megkérése hivatalos formában, felülvizsgálati igény esetén új  szakvélemény elkészítése.
 • egyéni kérésre (sérült, egészségügyi szolgáltató stb.) vagy ügyvédi megbízás alapján esetfelmérés
 • peren kívüli megegyezés keretében hivatalos formában vélemény megkérése akár a sérült akár a sérülést okozó részéről
 • fogászati, szájsebészeti tevékenység hivatalosan elfogadott véleményezése
 • maradandó fogyatékosság, egészségromlás hivatalosan elfogadott megítélése
 • munkaképesség csökkenés hivatalosan elfogadott véleményezése polgári vagy közigazgatási perekben
 • egészségi-betegségi állapot megítélése büntető, vagy polgári ügyekben

 

kapcsolatfelvétel

 Cím: H-1083 Budapest, Mária u. 13.  |  E-mail: info@dentalexperts.hu